ივენთ მენეჯმენტი

სარეკლამო კამპანიები იგეგმება ჩვენი მაღალკვალიფიციური მგეგმავების მიერ, რომლებიც სრულ პასუხისმგებლობას იღებენ პროცესის სრულყოფისთვის, როგორც სარეკლამო მომსახურებაზე, ასევე ფართო მასშტაბის სარეკლამო ღონისძიებების იდეების ჩამოყალიბებაზე.